CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đẩy mạnh vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
06/04/2018
Nguồn: ĐTTCO

Sáng ngày 13-4, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại TPHCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 107-KL/TW ngày 10-4-2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện cuộc vận động trong giai đoạn 2015 – 2017.

Đẩy mạnh vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo TP, cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành vi ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trên địa bàn TP, từ đó góp phần khẳng định vị thế của hàng Việt.
Tính đến nay đa số các hệ thống phân phối lớn đều tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động, ưu tiên đưa hàng Việt Nam vào hệ thống với tỷ lệ dao động từ 65 – 95%.
Đẩy mạnh vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ảnh 1

Bên cạnh những mặt được, Ban chỉ đạo TP cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế công tác quản lý thị trường, quản lý giá cả dù có cố gắng nhưng vẫn còn hạn chế. Một lượng không nhỏ hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn lưu thông bất hợp pháp trên thị trường làm ảnh hưởng uy tín hàng Việt Nam, gây khó khăn trở ngại cho việc mở rộng sản xuất – kinh doanh của DN.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, cuộc vận động trong giai đoạn 2018-2020 cần tập trung vào những nội dung: tiếp tục quán triệt cán bộ, đảng viên về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động; thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của UBND TP ban hành thông qua các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho DN trên địa bàn TP phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, kiểm soát thị trường…

Th.Dung

Đơn vị liên kết