CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ban chấp hành
Ban chấp hành

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VX (2017-2022):

Ban thường vụ

Chủ tịch
Phạm Thanh Tùng
Phó Chủ tịch
Phạm Thị Hồng Phượng
Ủy viên Ban thường vụ
Lê Ngọc Sơn

Ủy viên Ban chấp hành

Đặng Quang Minh
Phạm Thị Quế Minh
Võ Thị Thu Thủy
Nguyễn Quân
Hoàng Thị Hải Đường
Lê Duy Thọ
Đơn vị liên kết