CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Công tác phong trào
23/06/2017

– Chỉ thị về tổ chức phong trào thu đua năm 2020

  • Chi tiết: xem tại đây
  • Số hiệu văn bản: 01/CTLT-BCT-CĐCT
  • Ngày có hiệu lực: 02/01/2020
  • Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương – Công đoàn Công Thương Việt Nam

– Hướng dẫn Tổ chức thực hiện Cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực gắn với Phong trào “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2028

  • Chi tiết: xem tại đây
  • Số hiệu văn bản: 1689/HD-TLĐ
  • Ngày có hiệu lực: 07/11/2019
  • Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

Đơn vị liên kết