CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ủy ban kiểm tra
23/06/2017

– Hướng dẫn một số nội dung hoạt động trọng tâm Ủy ban Kiểm tra công đoàn năm 2020

  • Chi tiết: xem tại đây
  • Mô tả: Hướng dẫn một số nội dung hoạt động trọng tâm Ủy ban Kiểm tra công đoàn năm 2020
  • Số hiệu văn bản 33/CĐCT-UBKT
  • Ngày có hiệu lực 04/02/2020
  • Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam

– Hướng dẫn thực hiện việc tham gia, kiểm tra, giám sát của công đoàn về chấp hành quy định của Pháp luật lao động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đánh của đoàn viên và NLĐ

  • Chi tiết: xem tại đây
  • Mô tả: Hướng dẫn một số nội dung hoạt động trọng tâm Ủy ban Kiểm tra công đoàn năm 2020
  • Số hiệu văn bản 526/HD-CĐCT
  • Ngày có hiệu lực 18/10/2019
  • Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam
Đơn vị liên kết