CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nghiên cứu khoa học, Lao động sáng tạo
23/06/2017

Tải về và Xem

 

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO LAO ĐỘNG SÁNG TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Tác giả: TS. Lê Ngọc Sơn (lengocson@iuh.edu.vn)
Ủy viên thường vụ Công đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xác định phương châm hành động của Nhà trường là “Đổi mới, nâng tầm cao mới – Năng động, hội nhập toàn cầu”, với mục tiêu trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia ngành Công Thương và thuộc nhóm 10 trường đại học hàng đầu của Việt Nam theo định hướng ứng dụng, sáng tạo, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực về đào tạo nhân lực chất lượng cao. Trong những năm vừa qua, Nhà trường khẳng định vai trò quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học và luôn coi trọng đổi mới sáng tạo. Cùng với chủ trương chung của Nhà trường, Công đoàn Trường đã phát động nhiều phong trào thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong đoàn viên công đoàn bằng nhiều hình thức đa dạng, giúp phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực phát huy sáng kiến, tiếp thu và ứng dụng thành quả của nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự phát triển ổn định của Nhà trường.

Trong 6 năm (từ năm 2011 đến 2016), các bộ giảng viên và sinh viên Nhà trường đã triển khai nghiên cứu và nghiệm thu 252 đề tài các cấp, trong đó: 210 đề tài cấp trường, 38 đề tài cấp bộ và tương đương, 4 đề tài cấp nhà nước, với tổng kinh phí đạt 27,85 tỷ đồng. Đặc biệt, công trình nghiên cứu “Máy trục vớt lục bình” của PGS.TS. Bùi Trung Thành đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo.

Nghiên cứu khoa học giúp nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên, khả năng tự học và tự nghiên cứu của sinh viên. Ngoài ra, kết quả của các đề tài được ứng dụng, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác, chất lượng đào tạo. Nhiều đề tài phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy như nghiên cứu biên soạn mới hoặc nâng cấp giáo trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập, chế tạo thiết bị, phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập tại Trường.

Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công Thương Việt Nam phát động đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, được đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn hưởng ứng thông qua hội giảng các cấp, thông qua hoạt động cải tiến liên tục của từng đơn vị, cá nhân trong toàn trường để đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình. Hội giảng các năm đã có hàng ngàn giảng viên tham gia hội giảng cấp khoa, viện; 147 giảng viên tham gia hội giảng cấp trường, trong đó có 66 giảng viên được công nhận là giảng viên dạy giỏi. Nhiều phương thức tổ chức giảng dạy hiệu quả tại lớp học được phát hiện và chia sẻ để cùng nhau đổi mới phương pháp giảng dạy trong đội ngũ giảng viên. Bên cạnh đó, đổi mới phương thức phục vụ ở các phòng ban cũng được Nhà trường quan tâm, và ngày càng được đánh giá cao do ý thức tự giác cải tiến, sáng tạo hiệu quả trong công việc của từng cán bộ, viên chức toàn trường.

Công đoàn đóng một vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong đoàn viên công đoàn nói riêng và cán bộ, viên chức toàn trường nói chung. Với số lượng gần 1500 đoàn viên, và được sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự hỗ trợ của Ban Giám hiệu, đây là một lợi thế để Công đoàn Trường phát huy vai trò của mình. Công đoàn Trường cũng phải đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức phát động, tuyên truyền, triển khai các nội dung thiết thực và đưa từng hoạt động đi vào chiều sâu. Ngoài những giải pháp, cơ chế mà Nhà trường và Công đoàn đã triển khai, một số giải pháp khác được đề xuất với Công đoàn Trường như sau:

1.    Tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp với các đơn vị trong Trường triển khai chương trình hành động của công đoàn về lao động sáng tạo và nghiên cứu khoa học đến các Tổ Công đoàn và từng đoàn viên công đoàn.

2.    Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, lồng ghép với các phong trào thi đua khác như “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”,  “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Xanh – Sạch – Đẹp và An toàn vệ sinh lao động”,… một cách hài hòa, có tác dụng bổ trợ cho nhau. Các phong trào cần chú trọng đến đổi mới phương thức và hình thức, lấy năng suất chất lượng hiệu quả là trọng tâm. Đồng thời, gắn phong trào thi đua với nội dung các cuộc vận động lớn trong năm, cụ thể hóa thành các khẩu hiệu dễ hiểu, dễ nhớ.

3.    Công đoàn phối hợp chặt chẽ với đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, phát động và hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua một cách khoa học, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của từng đơn vị (ví dụ như các tiêu chí kiểm định chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA cũng yêu cầu cải tiến và sáng tạo), cụ thể hóa nội dung thi đua, làm cho phong trào có chiều sâu, có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, thực hiện các chế độ đãi ngộ thỏa đáng.

4.    Vận động đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động phong trào tích cực, thường xuyên, liên tục, tạo nên khí thế sôi nổi, thể hiện tính tự giác, đồng lòng quyết tâm thực hiện và phải mang lại giá trị cụ thể. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động theo đợt. Đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục tích cực hưởng ứng. Kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng, phổ biến những những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đổi mới, sáng tạo có hiệu quả.

5.    Xây dựng kênh thông tin trực tuyến để cung cấp các thông tin công đoàn về phong trào lao động sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Thông qua đó cũng chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm, biểu dương thành tích, tạo tiền đề để đoàn viên công đoàn hứng thú với công tác nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong lao động.

6.    Hỗ trợ đoàn viên công đoàn đăng ký tham dự các hội thi sáng tạo do các cấp tổ chức, đăng ký các giải thưởng về nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật,…

Với ý nghĩa, mục đích của phong trào lao động sáng tạo và nghiên cứu khoa học góp phần vào sự phát triển ổn định của Nhà trường, mong rằng Ban Chấp hành và từng đoàn viên công đoàn hưởng ứng tích cực, đưa phong trào đi vào chiều sâu và tập hợp được nhiều thành tích trong thời gian tới.

Đơn vị liên kết