CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
11/06/2017

Công đoàn thiết thực làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Nguồn: LĐO (16/05/2017)

Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: P.V

CĐ là tổ chức vinh dự có Trường Đại học Công đoàn được Bác Hồ về thăm 5 lần. Đó là một trong những động lực rất lớn để toàn thể đội ngũ cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không chỉ dừng ở việc học tập mà mỗi người đã cụ thể hóa việc làm theo tấm gương của Bác vào chính công việc hằng ngày của bản thân.

Đẩy mạnh phong trào thi đua LĐ giỏi – LĐ sáng tạo

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã hướng dẫn các cấp CĐ học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề nghị các cấp CĐ tổ chức sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Việc thực hiện Chỉ thị đi dần vào nền nếp, trở thành hành động tự giác, hạn chế biểu hiện hình thức…

Theo Tổng LĐLĐVN, năm 2016 có 100% các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ. Các cấp công đoàn đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, hướng dẫn, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, Kết luận 79-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp công đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05 theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”. Người đứng đầu các cấp công đoàn gương mẫu làm trước, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ xây dựng kế hoạch thực hiện.

Việc học tập và làm theo Bác Hồ đã được các cấp công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, trở thành việc làm thường xuyên, trong đó có hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Năm 2016 các cấp công đoàn đã tổng hợp nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ công đoàn, các chuyên gia, của đoàn viên, người lao động vào 143 dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư có liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn; chủ động nghiên cứu và tham gia với Hội đồng Tiền lương quốc gia điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng 7,3% so với hiện hành vào năm 2017.

Việc học tập và làm theo Bác Hồ được các cấp công đoàn gắn với hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Ngày 25.2.2016, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 07c/NQ-BCH về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, nhằm thiết thực chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, các doanh nghiệp phải đảm bảo giá trị bữa ăn ca của người lao động tối thiểu là 15.000 đồng/người/suất, tổ chức công đoàn sẽ khởi kiện doanh nghiệp nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm đối với công nhân…

Đặc biệt là chương trình “Tết sum vầy” năm 2016, năm 2017 đã được các cấp công đoàn triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước và đạt được những kết quả đáng khích lệ, chương trình “Tết sum vầy” năm 2017 đã tặng gần 2,4 triệu suất quà cho công nhân với tổng giá trị trên 987 tỉ đồng; gần 400.000 công nhân lao động được tặng vé xe hoặc hỗ trợ vé xe về quê đón tết; 26.000 chuyến xe đưa công nhân về quê đón tết; trao gần 40 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng 1.138 nhà “Mái ấm Công đoàn”; tặng 800 triệu đồng cho các cháu là con của công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng, quà tết từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam…

Các cấp công đoàn đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” trong đoàn viên, người lao động, năm 2016 có hơn 201.669 sáng kiến được công nhận với tổng giá trị làm lợi trên 9.410 tỉ đồng, đặc biệt là phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu do tổ chức công đoàn chủ trì phát động đã kết thúc thắng lợi với việc hoàn thành nhà máy sớm hơn 1 năm, góp phần làm lợi cho ngân sách nhà nước hơn 7.000 tỉ đồng.

Tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tuy nhiên thực tế cho thấy trong các cấp công đoàn vẫn còn cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 05 đối với công tác xây dựng Đảng; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của một số địa phương, ngành còn lúng túng. Việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chương trình của các cấp công đoàn đã kịp thời, đầy đủ, nhưng có nhiều nội dung sao chép, rập khuôn, chưa thực sự phù hợp với điều kiện, thực tế của địa phương, ngành; kết quả thực hiện một số nội dung nêu trong Chỉ thị còn nhiều hạn chế, một số ngành, địa phương hướng dẫn đăng ký làm theo chưa sát yêu cầu thực tế của đơn vị, thiếu cụ thể, nên khó kiểm tra, khó đánh giá kết quả thực hiện.

Để khắc phục những tồn tại, các cấp CĐ cần tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức về yêu cầu phải thường xuyên và tự giác, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng của các cấp công đoàn.

Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Từng cấp CĐ xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian cụ thể để chỉ đạo, thực hiện, tránh dàn trải, khắc phục chồng chéo. Mọi hoạt động của CĐ hướng về cơ sở, đi sâu, đi sát thực tiễn sản xuất, công tác và đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 với triển khai “Tháng công nhân”, “Tết sum vầy” đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước…

HÀ NGUYÊN

Đơn vị liên kết