CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM được hình thành sau khi Trường được Chính phủ Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tiếp quản năm 1975. Công đoàn Trường là tổ chức chính trị – xã hội trong Nhà trường, là thành viên trong hệ thống Công đoàn Công Thương Việt Nam. Trải qua 40 năm phát triển từ trường công nhân kỹ thuật đến trường trung cấp, trường cao đẳng và nay là trường đại học, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn Trường đã phối hợp cùng Ban Giám hiệu chăm lo đời sống và động viên cán bộ, công nhân viên chức lao động vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Công đoàn Trường đại diện cho cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên (gọi chung là người lao động), có nhiệm vụ phối hợp cùng Ban Giám hiệu chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị trong Nhà trường; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ĐỘI NGŨ

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM hiện có 1.489 đoàn viên, trong đó có 603 là nữ, sinh hoạt tại 49 tổ công đoàn, bao gồm cả Phân hiệu Quảng Ngãi và cơ sở Thanh Hóa. Ban Chấp hành nhiệm kỳ XVI (2023-2028) gồm 09 đồng chí, Ban thường vụ có 03 đồng chí.

Cán bộ Công đoàn là những người nhiệt tình, tâm huyết với công tác xã hội, được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ XVI (2023-2028)

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Trong quá trình hoạt động của Công đoàn Trường, sự đoàn kết, đồng thuận với ban Giám hiệu trong việc thực hiện chủ trương phát triển Nhà trường và các chính sách đối với người lao động luôn được gìn giữ:

 • Duy trì thường xuyên phong trào xây dựng đơn vị Xanh-Sạch-Đẹp và An toàn vệ sinh lao động, nhiều đơn vị đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá theo tiêu chuẩn 5S (Sàng lọc-Sắp xếp-Sạch sẽ-Săn sóc-Sẵn sàng), phù hợp chức năng của từng vị trí làm việc của đơn vị;
 • Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CNVC-LĐ Nhà trường;
 • Tổ chức cho người lao động đạt thành tích xuất sắc trong năm được tham quan trong nước (50 người) và nước ngoài (30 người) theo Qui chế chi tiêu nội bộ;
 • Tích cực tham gia đóng góp Quỹ xã hội của Công đoàn Công Thương Việt Nam, vận động CNVC-LĐ, sinh viên quyên góp giúp đỡ đồng bào Miền Trung bị thiên tai (100 triệu đồng), giúp đỡ động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa 100 triệu đồng, và trên 500 bộ quần áo cho khoa Công nghệ may thời trang may tặng. Hàng năm ủng hộ từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng cho các gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Trường và các đại phương.
 • Tổ chức thường xuyên các hoạt động: Hội diễn văn nghệ và hội thao cho khối CNVC-LĐ, động viên giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học với các đề tài ứng dụng vào thực tiễn và mang lại nguồn thu hợp pháp cho Nhà trường.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016;
 • Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2010, 2014, 2016);
 • Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2015);
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương về hoạt động xã hội, từ thiện (năm 2013, 2014);
 • Bằng khen toàn diện của Công đoàn Công Thương Việt Nam (năm 2013, 2014);
 • Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà giai đoạn 2010-2015”, công tác tài chính công đoàn (năm 2013, 2014);
 • Giải Nhì tại hội diễn văn nghệ quần chúng Công đoàn Công Thương Việt Nam lần II năm 2016, khu vực phía Nam.
Đơn vị liên kết