CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Công tác thi đua, khen thưởng
23/06/2017

– Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn

  • Chi tiết: xem tại đây
  • Số hiệu văn bản: 87/KH-CĐCT
  • Ngày có hiệu lực: 27/02/2020
  • Cơ quan ban hành: Công đoàn Công Thương Việt Nam

– Hướng dẫn tổ chức các hoạt động thi đua và tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các sự kiện quan trọng trong năm 2020

  • Chi tiết: xem tại đây
  • Số hiệu văn bản: 55/CĐCT-TG
  • Ngày có hiệu lực: 12/02/2020
  • Cơ quan ban hành: Công đoàn Công Thương Việt Nam
Đơn vị liên kết