CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Công tác tư tưởng, tuyên truyền
23/06/2017

– Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Chi tiết: xem tại đây
 • Số hiệu văn bản: 118/CĐCT-TG
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2020
 • Cơ quan ban hành: Công đoàn Công Thương Việt Nam

– Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 • Chi tiết: xem tại đây
 • Số hiệu văn bản: 369-KH/BTGTW
 • Ngày có hiệu lực: 18/02/2020
 • Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Trung ương

– Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra

 • Chi tiết: xem tại đây
 • Số hiệu văn bản: 48/BTG
 • Ngày có hiệu lực: 04/02/2020
 • Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đơn vị liên kết