CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nghị quyết Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM Tháng 9/2016
26/09/2016

Ngày 23 tháng 9 năm 2016, Ban Thường vụ Cộng đoàn Cơ sở Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức họp định kỳ để kiểm điểm công tác tháng 8/2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quả Quý IV-2016:

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết