CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Các sự kiện sắp diễn ra trong tháng 11 năm 2017
01/10/2017

Chủ đề tháng 11: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Trường

1. Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 61 năm ngày thành lập Trường

2. Tổ chức tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Đơn vị liên kết