CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Các sự kiện sắp diễn ra trong tháng 04 năm 2018
06/03/2018

Chủ đề tháng 04: Phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4,5

1. Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2018

  • Phụ trách chính: Đ/c Lê Ngọc Sơn

2. Tổ chức hội thao khối CBVC-LĐ năm 2018

  • Phụ trách chính: Đ/c Minh, Quân
  • Phối hợp: VP Công đoàn
  • Kế hoạch: Xem chi tiết

3. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ các tổ Công đoàn

  • Phụ trách chính: Ủy ban kiểm tra
  • Kế hoạch: Xem chi tiết

 

Đơn vị liên kết