CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Các sự kiện sắp diễn ra trong tháng 03 năm 2018
06/02/2018

Chủ đề tháng 03: Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

1. Phối hợp tổ chức hội nghị CNVC-LĐ năm 2018

  • Phụ trách chính: Ban Thường vụ
  • Phối hợp: Các tổ Công đoàn
  • Kế hoạch: Xem chi tiết

2. Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày lễ 8/3

  • Phụ trách chính: Ban nữ công
  • Phối hợp: VP Công đoàn
  • Kế hoạch: Xem chi tiết

3. Lập kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ năm 2018

  • Phụ trách chính: Đ/c Minh, Quân
  • Phối hợp: VP Công đoàn
  • Kế hoạch: Xem chi tiết

 

Đơn vị liên kết