CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Các sự kiện sắp diễn ra trong tháng 12 năm 2017
01/10/2017

Chủ đề tháng 12: Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

1. Kế hoạch chăm lo tết Mậu Tuất 2018

  • Phụ trách chính: Ban nữ công
  • Phối hợp: VP Công đoàn

2. Kế hoạch tham quan du lịch năm 2017

  • Phụ trách chính: VP Công đoàn

Đơn vị liên kết