CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Các sự kiện sắp diễn ra trong tháng 10 năm 2017
01/10/2017

Chủ đề tháng 10: Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

1. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, lao động giỏi

  • Phụ trách chính: Đ/c Sơn
  • Phối hợp: Phòng đào tạo

2. Hội diễn Văn nghệ khối CBVC năm 2017

  • Kế hoạch và Biểu mẫu đăng ký: xem chi tiết
  • Phụ trách chính: Đ/c Minh, Quân
  • Phối hợp: VP Công đoàn

3. Tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm ngày Phụ nữ Việt Nam

  • Kế hoạch và Biểu mẫu đăng ký: xem chi tiết
  • Phụ trách chính: Ban nữ công
  • Phối hợp: VP Công đoàn

4. Phối hợp tổ chức chương trình Xanh-Sạch-Đẹp

  • Phụ trách chính: Đ/c Minh, Quân
  • Phối hợp: Tổ Công đoàn

 

Đơn vị liên kết