CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Các sự kiện sắp diễn ra trong tháng 02 năm 2018
19/01/2018

Chủ đề tháng 02: Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/2018

1. Tổ chức thăm hỏi các Đ/c lãnh đạo nhân dịp xuân Mậu Tuất

  • Phụ trách chính: Ban Thường vụ

2. Tuyên truyền ngày thành lập Đảng 3/2

  • Phụ trách chính: VP Công đoàn

 

Đơn vị liên kết