CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thư ngỏ về việc thăm hỏi, động viên, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng bởi các trận lũ lụt năm 2016
10/01/2017

Thư ngỏ về việc thăm hỏi, động viên, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng bởi các trận lũ lụt năm 2016:

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết