CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nghị quyết Ban Thường vụ công đoàn cơ sở Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM Tháng 03/2017
06/03/2017

Ngày 23 tháng 02 năm 2017, Ban Thường vụ Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức kỳ họp tháng 02 năm 2017 để triển khai công tác công đoàn tháng 3 và chuẩn bị nhiệm vụ Quý II-2017:

Tải về và Xem

Thank you to everyone who took part, and especially to jesse how to spy on my kid text without having phone at hog bay software for donating the prize
Đơn vị liên kết