CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hướng dẫn tính lương CB, CC từ 01/7/2017
18/05/2017

Nguồn: http://vuit.org.vn/tin-tuc/t3212/huong-dan-tinh-luong-can-bo-cong-chuc-tu-ngay-01-7-2017.html

Vừa qua, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV  hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở cho đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, ĐVSN công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

Theo đó, cách tính lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức nhà nước từ ngày 01/7/2017 như sau:

– Mức lương = 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

– Mức phụ cấp:

+ Các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở = 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

+ Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) = [mức lương + mức phụ cấp chức vụ (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)]  X Tỷ lệ % phụ cấp.

+ Các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

– Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) = 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu.

Thông tư 02/2017/TT-BNV bãi bỏ Thông tư 05/2016/TT-BNV từ ngày 01/7/2017.

So we finally pulled up next to an old road sign, which confusingly said knockroe knockroe my english sister turned on the satnav and said ok, tell justbuyessay.com me the name of the street
Đơn vị liên kết